MENÜ 
 
 

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Bölmelendirme, çaplama, ayarlama anlamlarına gelen kalibrasyon, akaryakıt tanklarında ani dolan ve yavaş azalan akaryakıtın yüksekliğinin litre cinsinden sabitlenmesi işidir. Başka bir deyişle tanktaki akaryakıtın herhangi bir yükseklik değerinin kaç litreye karşılık geldiğinin saptanmasıdır.

Bu kalibrasyon durumu tanklar aynı ölçülerde olsa bile her tank için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Akaryakıt tanklarının çoğunluğu silindir şeklindedir ancak yanak kısımları da dışa bükeydir (daireseldir). Bu da silindir hacim hesaplarında olumsuz sonuç verebilir. Ayrıca aynı ölçülerde iki tankın yerleştirilme eğimleri, herhangi bir yöne yatık durması vb. nedenler her tank için ayrı bir kalibrasyon cetveline ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca bir tank için belirlenen cetvel, tank durumunun değişmesine bağlı olarak zaman içerisinde revizyon gerektirebilir.

TankOMat ile Otomatik Kalibrasyon

Fiziki kalibrasyonda manüel olarak 45 noktanın belirlenmesi işi TankOMat programı tarafından TURPAK PumpOMat* yardımı ile yapılmaktadır.

45 değil aslında binlerce referans noktası belirlenir ancak bu değerler Tank Kontrol Ünitesine gönderildiğinden sadece Tank Kontrol Ünitesinin desteklediği kadarı işe yaramaktadır.

Otomatik kalibrasyon işine başlarken de yine tankın tamamen dolu olması önerilmektedir (en az %80). Alt seviye önceden belirlendiğinde (öndeğer 18 cm) kalibrasyon bitişi otomatik olarak yapılır. Bu işlem sırasında istasyonda satışı engelleyecek ve işgücüne ya da zaman kaybına neden olacak bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Otomatik kalibrasyonun yapılması için gerekli koşullar arasında kalibrasyon bitimine kadar dolum yapılmaması ve başlangıçta tam dolu olması gibi özellikler vardır. yardımı ile yapılmaktadır.

Kalibrasyonu başlatmak için TankOMat programı içerisinde yer alan menüden yalnızca Kalibrasyonu Başlat butonuna tıklamak yeterlidir. Yakıt miktarı düştükçe PumpOMat’tan alınan satış değerleriyle Tank Kontrol Ünitesinden alınan yükseklik değerleri eşleştirilir. Sonuçlardan oluşan bir cetvel oluşturulur. Bu tablodaki simetrik 45 değer tank kontrol ünitesine gönderilerek kalibrasyon tamamlanmış olur.

TankOMat ile Dinamik Kalibrasyon

Kalibrasyona başlamak için Tankın %80 doldurulması gerekmez.
Kalibrasyonun bitirilmesi gerekmez dolayısıyla tankın boşalmasına gerek yoktur.
Mevcut tabloyu her dolum sonrasındaki gece düzeltir, belirli periyotlarla tanka gönderilir.
Önceki kalibrasyon algoritmaları da yalnızca pasif edilmiştir, istenilirse kullanılabilir.
Dinamik kalibrasyon için tank uzunluğuna ihtiyaç duyulur. Bu değer girildiğinde hemen tablo oluşturularak gönderilebilir. Zamanla bu tabloyu kendisi düzeltecek ve uygun hale getirecektir.
Zamanla değişebilecek tanktaki eğilme, dönme gibi mekanik sorunları görerek tabloyu günceller, manuel müdahaleye gerek yoktur.

Otomatik Kalibrasyon İşlemleri

Bu kalibrasyon menüsünde listesi görünen tanklardan kalibre edilmek istenen seçilerek ‘Kal.başlat’ butonuyla işleme alınabilir. Kalibrasyonun başlatılabilmesi için tankın en az %80 dolu olması gerektiğini belirtmiştik. Kalibrasyon başlatıldığında ‘Kal.Bitir’ butonu aktif hale gelir.
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, kalibrasyon başlatıldığında, listedeki ‘Başlangıç Tarihi’ sütununa bilgi girilir ve ‘Kalibrasyon Durumu’ ‘Aktif’ duruma geçer. ‘Bitiş Seviyesi’ sütunundaki değer önceden belirlenmiştir (öndeğer 18 cm) ve tankın yakıt seviyesi bu değere geldiğinde otomatik olarak bitirilecektir.

Kalibrasyon sırasında herhangi bir özel durum oluşursa ‘Kal.Bitir’ butonu ile manüel olarak bitirilebilir. Bunun sonucundan kalibrasyon işlemine kaldığı yerden devam edilemez. Bu tankı kalibre edebilmek için işlemleri en baştan uygulamak gerekir.

Kalibrasyon otomatik olarak TankOMat tarafından bitirildiğinde tüm veriler veritabanına kaydedilmiştir. Bundan sonra yapılacak ilk işlem bu kalibrasyon bilgileriyle bir tablo oluşturmaktır. ‘Kal.tablosu hazırla’ butonu kullanılarak Tank Kontrol Ünitesinin desteklediği sayıda bilgiden oluşan tabloyu göndermek üzere hazırlanabilir.

Kalibrasyon tablosuna yukarıdaki şekilde yer alan ‘Kal. tablosunu göster butonuyla erişilebilir ve gerekirse ‘Kal. tablosu düzelt’ butonu ile düzeltmeler yapılabilir.

Kalibrasyon tablosunu içeren dosya Tank Kontrol ünitesine başka bir bağlantı yoluyla gönderilir. Bu işlemden sonra bu Tank Kontrol Ünitesi, Otomatik Kalibrasyon sonucu elde ettiğimiz verileri baz alarak sonraki hareketleri tahmin edecektir. Bu tahmin işinin sapma oranı ‰5’tir.*

Dinamik Kalibrasyon İşlemleri

Otomatik kalibrasyonda olduğu gibi ilgili tank seçilerek kalibrasyon başlatılır. Tankın %80 dolu olma zorunluluğu olmadan işlem başlatılır ve kalibrasyonu bitirmeye gerek yoktur. TankOMat, tanka yapılan her dolumu takip eden gece tabloyu tekrar kontrol ederek gerekli ise düzeltme yapar ve sürekli bu işleme devam eder. Böylelikle zamanla tankta oluşacak eğilme, bükülme vb. mekanik olaylarda TankOMat kalibrasyonu otomatik olarak düzeltir.

* Otomatik kalibrasyon işlemi yapıldıktan sonra okunan litre değerlerinin hata oranı ‰5’tir (binde beş). 1000 litre okunan bir tank içerisindeki yakıtın 995 ile 1005 litre arasında olduğu belirtilir.

RAPORLAMALAR

Tank Kontrol Ünitelerinden alınan veriler doğrultusunda TankOMat bunları işleyerek istekleri karşılayacak yeni veriler de oluşturur. Bunları kullanıcının ihtiyacına göre formatlandırır.
Tank durumlarında bulunan yakıt seviye, yakıt hacim, su seviye, su hacim, boş seviye, boş hacim, sıcaklık, dolum başlama bilgisi, dolum bilgisi, dolum bitiş bilgisi, dolum miktarı gibi verileri kullanarak envanter raporları oluşturur. Envanter raporları belli saatler ayarlanarak otomatik olarak aldırılabilir ve veritabanına kaydedilir.
Envanter raporları grafiğe dönüştürerek zamana göre dağılımları kolay incelenebilir hale getirir.
Tank Kontrol Ünitesinden alınan alarm bilgilerini -düşük ürün, yüksek ürün, yüksek su, algılayıcı hatası vb.- görüntüler ve saklar.
Herhangi bir akaryakıt dolumu olduğunda bu dolum miktarlarını hesaplar, dolum bilgileri bazında rapor üretir. Dolum sonrası bilgileri kaydeder.


 
 
 

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1/4 Kağıthane 34406 İSTANBUL

TURPAK © 2021 Tüm hakları saklıdır. Site by BlueSky

İSTASYON DESTEK VE ÇÖZÜM MERKEZİ : 0850 6000 877
ARAÇ MONTAJ ÇAĞRI MERKEZİ : 0212 315 4136

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi korunmasına önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığımız kişisel verilerin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarımızı içeren aydınlatma metni ve başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz.