MENÜ 
 
 

KULLANIM ve GİZLİLİK

KULLANIM ve GİZLİLİK

Ziyaret etmekte olduğunuz işbu web sitesi ve web sitesi içinde düzenlemiş olan tüm eserler Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş.'ne ait olup, anılan web sitesinin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmektedir.

Basın açıklamaları haricinde, web sitesinde yer alan bilgi ve düşünceler ("Web Sitesi Bilgileri") en son 1 Ağustos 2013 tarihinde güncellenmiştir. Turpak A.Ş. internette yer alan bu web sitesi bilgilerinin söz konusu tarihte gerçeği yansıtması için makul tüm gayreti göstermiştir.

Buna bakılmaksızın, Turpak A.Ş. hipertext linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak Turpak A.Ş. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Sitesi Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Turpak A.Ş. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Turpak A.Ş. kendi web sitesine veya herhangi bir web sitesi bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinde ya da değinilen belgelerde yer alan ifadeler, özellikle de geleceğe yönelik olası ya da tahmini performans, maliyet, temettü, getiri, üretim seviyeleri veya oranları, fiyatlar, rezervler, elden çıkarmalar, Turpak A.Ş.' veya Turpak A.Ş.' nin bağlı olduğu Orpak Industries Ltd.' nin büyümesi, sanayi büyümesi veya diğer trend tahminleri ile ilgili ve birleşmenin sinerjistik faydaları, tahmini şirket kazançları ile ilgili ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadelerdir veya ileriye dönük olarak hazırlanmış olabilirler; bu nedenle de çeşitli risk ve belirsizlikler içerirler. Çok çeşitli nedenlerle, gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Göstermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk Turpak A.Ş.'ne atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. Turpak A.Ş. , işbu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlululuk kabul etmeyecektir.

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmadığı için Turpak A.Ş.'ni bağlamamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

İşbu web sitesi, web sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü olan eserin telif hakkı Turpak A.Ş.'ne aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak fotoğraf/resimler ve animasyonlar Turpak A.Ş.'nin izni alınmaksızın kullanılamaz.

Web sayfasında yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, Turpak A.Ş.'ne ait olup, izinsiz olarak kullanılamaz.This web site, web page, all pages, photographs, designs, pictures, and all kinds of intellectual property rights, which are subject to the protection of the property and copyright of the work Turpak Co., Ltd. belong to. It will take place on the site and the pictures / images and animations Turpak Inc. can not be used without permission.

 
In the web page name, trademarks and logos are registered trademarks, Turpak Co. Inc. is owned and can not be used without permission.
 
When you enter the Web site, you can get your own copy. Information is reasonable as long as it is being downloaded and personal purposes, then you can use the information on this website to. Commercial and interest purposes is strictly prohibited.
 
Without the explicit and written permission to a page other than the home page, add a link to this site or any other.
 
Use of any hyperlink
 
Entered to access our web site from another web site or the content of our web site you have entered another website Turpak Inc. shall not be liable.

Web sitesine girdiğiniz zaman kendinize kopya alabilirsiniz. Bilgi indirme esnasında ve kişisel amaçlar makul olduğu sürece daha sonra kullanmak üzere bu web sitesindeki bilgileri basabilirsiniz. Ticari ve çıkar amaçlı kullanım kesinlikle yasaktır.

Kesin ve yazılı iznimiz olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı ekleyemezsiniz.

Herhangi bir Hiperlink Kullanımı

Bizim web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya bizim web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Turpak A.Ş. sorumlu olmayacaktır.


 
 

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş. Vatan Cad. Ortadoğu İş Merkezi No:2 Kat:4 Çağlayan 34403 İSTANBUL

TURPAK © 2016 Tüm hakları saklıdır. Site by LuckyEye

ÇAĞRI MERKEZİ : 0850 6000 877