MENÜ 
 
 

Eğitim Politikası

Eğitim Politikası

TURPAK A.Ş'nin faaliyet gösterdiği akaryakıt sektörü başta olmak üzere, tüm dünyada hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle TURPAK, her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları yapıp uygulamaktadır. Personelimize, planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz;

 • Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 • Teknolojik gelişmelerin izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması,
 • Çalışan niteliklerinin artırılması,
 • Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi,
 • Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması,
 • İş ve işgücü verimliliğinin artırılması,
 • Motivasyonunun artırılması,
 • Kurum kültürü oluşturulması,
 • Müşteriler ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkilerinin güçlendirilmesi,
 • Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanması,

TURPAK A.Ş yukarıda tanımlanan hedeflere ulaşabilmek için;

 • Eğitimden yararlanmada çalışanlarına fırsat eşitliği sağlanmasına,
 • Çalışanların alacağı eğitim konusunda fiilen çalışıyor veya çalışacak olmasına,
 • Eğitime katılacak çalışanların eğitim programlarında belirtilen nitelikleri taşıması için gerekli özeni gösterir.

 
 

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1/4 Kağıthane 34406 İSTANBUL

TURPAK © 2021 Tüm hakları saklıdır. Site by BlueSky

İSTASYON DESTEK VE ÇÖZÜM MERKEZİ : 0850 6000 877
ARAÇ MONTAJ ÇAĞRI MERKEZİ : 0212 315 4136

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi korunmasına önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığımız kişisel verilerin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarımızı içeren aydınlatma metni ve başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz.