MENÜ 
 
 

İSEÇ Politikamız

İSEÇ Politikamız

TURPAK, sektörde gösterdiği tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu birinci öncelik olup insanı en değerli kaynak olarak kabul eder. Bunun için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak her türden kayıpları "0" düzeyine indirmeyi öncelikli hedef olarak belirler ve üst yönetimce desteklenen, çalışanlarımızca benimsenen bir İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı hedefler ve bu hedefe ulaşmak için aşağıda belirtilen “10 altın kuralımız” sloganı ile belirtilen ilkeleri benimser,

1. ÖNCE İNSAN: İnsan, şirketimizin en değerli yatırımı, sermayesi ve geleceğidir,

2. OHSAS: TURPAK, OHSAS 18001’in şartlarına göre oluşturduğu İSG yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak uygulamaya kararlıdır,

3. KAYNAK TAHSİSİ: İSG yönetim sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek, çalışmalarımızı, birlikte çalıştığımız alt yüklenici, taşeron ve tedarikçilerimizi eğitimlerle bilinçlendirir,

4. SIFIR KAZA: Yeni ürün, montaj, v.b. süreçlerin iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre açısından etkilerini proje aşamasında risk analiz sonuçlarını değerlendirip faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir acil durum, iş kazası veya meslek hastalıklarında yaşanabilecek kayıpları “ 0 “ düzeyine indirgeyecek koruyucu sistemleri geliştirir ve uygular,

5. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ: Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında eğitilir. Eğitimleri teknolojik sistemleri kullanarak takip eder ve düzenler,

6. ARAÇ GEREÇ BULUNDURMAK: İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatları ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlar,

7. YENİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP: Çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek izlenmesini sağlayıp bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyum sağlanmasını benimser,

8. ATIK KONTROLÜ: Atıkları kontrol altında tutarak hava, su ve toprağın kirlenmesinin minimize edilmesini sağlar,

9. YASAL GEREKLER: Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumu sağlayarak, İSG Performansını sürekli arttıracak çalışma ve projeleri her zaman oluşturmayı hedefler,

10. YENİ GELİŞMELERİ TAKİP: Sektörel gelişmeleri gözönüne alarak gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek, sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirmek,

Temel Politikamızdır.


 
 

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/1/4 Kağıthane 34406 İSTANBUL

TURPAK © 2021 Tüm hakları saklıdır. Site by BlueSky

İSTASYON DESTEK VE ÇÖZÜM MERKEZİ : 0850 6000 877
ARAÇ MONTAJ ÇAĞRI MERKEZİ : 0212 315 4136

TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi korunmasına önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığımız kişisel verilerin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarımızı içeren aydınlatma metni ve başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz.